האם הפסד הון בחברה שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים ניתן לקיזוז כנגד שבח מקרקעין?

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

 

שאלה:

 

האם הפסד הון בחברה שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים בשנת 2001 ניתן לקיזוז כנגד שבח מקרקעין שנבע לחברה בשנת 2010?

 

תשובה:

 

ההנחה היא שההפסד מני”ע משנת 2001 הוא ביחס למי שהיה בחוק התיאומים באותה שנה ולפיכך נוצר לה הפסד ראלי בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק התיאומים.

הפסד כאמור הינו בר קיזוז בהתאם להוראות תחולה לסעיף 92 לפני תיקון מס’ 147 כמפורט להלן ולפיכך לא יהיה ניתן לקיזוז כנגד שבח מקרקעין.

(3)  הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ”ה- 1985, כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 63(1) לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס’ 147), שהיה לפני יום התחילה ולא קוזז לפני יום התחילה, ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי הוראות סעיף 6 האמור, יראוהו כהפסד שהיה לפני שנת המס 2006, וניתן לקזזו לפי הוראות הפקודה רק כנגד הכנסה ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה;

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support