דמי שכירות פסיביים כהכנסה מיגיעה אישית

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

ביום 16 ביולי 2014 ניתן פסק דינו של ביהמ”ש המחוזי ע”מ 10-02-26026 בעניין גד בירן ויעקב קירמאיר (להלן – “המערערים”) נגד פקיד שומה נתניה.

המערערים הינם בעלים של מבנה אשר במשך 16 שנה, עד לשנת 1998, שימש את החברה שבבעלותם לפעילותה העיסקית. ממועד זה ואילך עברה החברה לפעול במקום אחר, והמבנה הושכר לאחרים.

המערערים שהוכרו כנכים בשיעור של 100% דיווחו על הכנסותיהם לשנים 2006-2007 מהשכרת המבנה כ”הכנסה מיגעה אישית” בהתאם להגדרה בסעיף 1(7) לפקודה ודרשו פטור בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה. נציין כי, המערערים עבדו בחברה שנים רבות.

לטענת פקיד השומה, מאחר והמבנה שימש את המערערים להפקת הכנסה באמצעות חברה שהייתה בשליטתם, ולא שימש אותם ישירות בהפקת הכנסתם מיגיעה אישית, ההכנסה אינה עונה להגדרת “הכנסה מיגיעה אישית” ולפיכך אינם זכאים לפטור 9(5).

ביהמ”ש דוחה את טענת פקיד השומה ומקבל את עמדתם של המערערים וקובע כי יש לראות בהכנסות מהשכרת המבנה כ”הכנסה מיגיעה אישית” כהגדרתה בסעיף 1(7) לפקודה.

עוד מוסיף ביהמ”ש כי:

“הגם שהכנסה זו התקבלה במסגרת משפטית של חברה, לא מצאתי על שום מה ייגרע חלקו של מי שעומד בתנאי ההגדרה בס”ק 7, כאשר העסק שניהל או היגיעה האישית שהשקיע בו בעשר השנים האחרונות, התנהלו במסגרת של חברה.”(ההדגשה אינה במקור א.ח.א).

למעשה ביהמ”ש מאפשר לראות פעילות שנעשתה באמצעות חברה כפעילותם של בעלי השליטה בה ובעצם מתעלם מהחברה, לצורך סיווג ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית!!!

אל מול פס”ד זה ניתן למצוא את פס”ד המחוזי (עמ”ה 1180/05מעדני רט מפעלי מזון ומחסני קירור בע”מ ואח’ נגד פקיד שומה נתניה), שבו החברההיתה בעלת הנכס והנישום ביקש להחיל את פטור 9(5) על הכנסותיו ממשכורת מהחברה בטענה שמדובר בהכנסה מיגיעה אישית בהתאם לסעיף 1(7) לפקודה. כבוד השופט אלטוביה דחה את טענת המערער וזאת מאחר שהחברה הפיקה את ההכנסה העיסקית בעבר והפעילה את הנכס וכי לא ניתן להתעלם מבחירתו של הנישום לפעול באמצעות חברה.

נציין כי בעניין רט ביקש הנישום לסווג את משכרתו מהחברה כהכנסה מיגיעה אישית ולא את דמי השכירות.

יתכן כי במקרה כגון זה של רט, סיווגה של החברה כחברה בית יאפשר יחוס של הכנסות החברה עצמן לבעלי המניות וכך למעשה יתאפשר הסיווג של ההכנסות מהמבנה כהכנסה מיגיעה אישית בידי הנישום.

טענה נוספת שהעלה פקיד השומה כפי שאנו נוהגים מעת לעת לשמוע: “מדוע דווקא עכשיו כשהפכת לנכה בחרת לסווג את ההכנסה כהכנסה מיגיעה אישית?” בעניין זה לא נותר לנו אלא לצטט את תשובת כבוד השופטת אגמון גונן:

“לפני סיום אציין, כי לא ירדתי לסוף דעתה של המשיבה בכל הנוגע לטיעון הנסמך על אופן הדיווח של המערערים עובר להכרה בהם כנכים בשיעור של 100%. אך ברור הוא, כי שאיפתו של כל נישום הינה להקטין את חבות המס החלה עליו, ככל שהדין מאפשר זאת. מקום בו נפתחה בפני המערערים האפשרות לסווג את דמי השכירות המתקבלים בגין המבנה כ”הכנסה מיגיעה אישית”, אך טבעי הוא כי ביקשו הם לחסות תחת סיווג מקל זה. ”

ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע”מ

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support