דמי ביטוח בגין הטבות שכר בתקופת חופשה ללא תשלום וחופשת לידה

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

הכותבים: חיים חיטמן ורו”ח (משפטן) ישי חיבה

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט)

 

ביום 29.6.2015 פירסם המוסד לביטוח לאומי (להלן: “המל”ל“), חוזר המבהיר את אופן הדיווח בעבור הטבות שכר, הניתנות לעובדים בזמן שבו הם שוהים בחופשה ללא תשלום (להלן: “חל”ת“) ובחופשת לידה (להלן: “חל”ד“).

תמצית עיקרי החוק:

דמי ביטוח עובד בחל”ת
בהתאם לתקנה 6, להוראות מיוחדות: “עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום, לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי – חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי התשלום כאמור בסעיף 353 לחוק, בעד תקופה שלא תעלה על שני חודשים קלנדרים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור:
“המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור”.
החל מהחודש השלישי – העובד בחל”ת משלם בעצמו את דמי הביטוח על פי השעורים שחלים על מי שאינו עובד ואינו עצמאי.

דמי ביטוח בחל”ד
סעיף 351(א) לחוק הביטוח הלאומי קובע: “לא ישולמו דמי ביטוח בעד עובד בעד הזמן שבעדו מגיעים לו… דמי לידה… אלא מהסכום העולה על הסכום שהשתלם לו כ… דמי לידה…”
מכאן כי הטבה המשתלמת בתקופת החל”ד חייבת בניכוי ותשלום דמי ביטוח.

הטבת שכר, על פי החוזר
הטבות שכר המשולמות לעובד מדי חודש הינן: שווי טלפון, שווי רכב, שווי עיתון וכדומה.
הטבות המשולמות לעובד גם בתקופת שהותו בחל”ת או בחל”ד הינן בגדר הכנסת עבודה ולכן חייבות בניכוי ותשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

הטבת שכר המשולמת בתקופת חל”ת
ההטבה משולמת מכוח תקופת עבודתו של העובד אצל מעסיקו, ולכן תיוחס לחודש העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד לחל”ת. על המעסיק, לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל”ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל”ת.
סכום ההטבות הינו בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו הוראות הפריסה.
סכום ההטבות ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר.

הטבת שכר בתקופת חל”ד
כאמור, על פי ס’ 351 לחוק הביטוח הלאומי, הטבה המשתלמת בתקופת חל”ד חייבת בניכוי ותשלום דמי ביטוח.
ניכוי דמי הביטוח מהעובד – יהיו לפי שיעורי הניכוי (מופחת ומלא) כמקובל.
חודשי החל”ד המלאים אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף.

הנחיות טכניות לביצוע האמור לעייל, ניתן למצוא בחוזר מעסיקים מס’ 1458 מיום 29.6.2015
תחולת ההוראה הינה מחודש 7.2015 לגבי שכר 6.2015 ואילך.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support