דגשים בביטוח לאומי סוף שנת 2013

מח’ מיסוי אליוט ארצי את חיבה פתרונות מיסוי בע”מ

תשלום בונוסים לעובדים ותשלומים נוספים אחרים

בחודש דצמבר נוהגים מעסיקים לשלם לעובדיהם מענקים ותשלומים אחרים (להלן: “תשלום נוסף”).

תשלומים אלו חייבים, בתנאים מסוימים בפריסה לצורך תשלום דמי ביטוח. כאשר הפריסה מחושבת לחודשים המהווים בסיס לזכאות לגמלה מחליפת שכר, העובד זכאי לקבל הפרשי גמלה מהמוסד לביטוח לאומי.

מאידך הפרשים אלו עלולים לשלול גמלאות באופן מלא או באופן חלקי כאשר הזכאות להן מותנית במבחן הכנסות כגון: קצבת זקנה בגיל הפרישה המותנה בהכנסה.

מהו “תשלום נוסף”?

עפ”י תקנות הביטוח הלאומי, ב ”תשלום נוסף” יכולים להיכלל בין היתר רכיבי השכר הבאים:

ביגוד שנתי, דמי הבראה שנתיים, משכורת י”ג, בונוס, מענק השתתפות ברווחי המעסיק ועוד, לרבות גילום בגינם.

אם שיעורו של ה”תשלום הנוסף” עולה על 25% מהשכר החודשי הרגיל של העובד או שווה לו, יחולק התשלום הנוסף לשנים עשר חודשים: החודש שבו שולם התשלום הנוסף ועוד 11 חודשים שקדמו לו והחבות בדמי ביטוח תחושב לכל החודשים הקודמים בהתאם.

עובד שעבד אצל אותו מעסיק פחות מ – 12 החודשים האמורים, ה”תשלום הנוסף” יחולק למספר חודשי העבודה שבהם עבד.

אם שיעורו של ה”תשלום הנוסף” נמוך מ – 25% מהשכר החודשי הרגיל, יצורף התשלום הנוסף כולו לשכר החודשי שבו שולם, ולא ייפרס.

לדוגמא:

עובד עבד בכל שנת 2013 אצל אותו מעסיק. משכורתו החודשית היא 10,000 ש”ח לכל חודש. בחודש דצמבר 2013 ישולם לו מענק שנתי בסך 6,000 ש”ח. פריסת “התשלום הנוסף” תגדיל את השכר החודשי לביטוח הלאומי בכל אחד מחודשי השנה בשנת 2013 בסך 500 ש”ח, גם לעניין תשלום דמי הביטוח וגם לחישוב הגמלאות.

עובד שקיבל גמלאות מחליפות שכר כגון: דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי פגיעה ודמי תאונה וקיבל בונוס שנפרס אחורה, עשוי להיות זכאי להפרשי גמלה. המעסיק יצייד אותו בטופס בעבור המוסד לביטוח הלאומי כדי שיקבל השלמה לגמלאות.

על פי הוראות המוסד לביטוח הלאומי יש לתבוע את הפרשי הגמלה תוך 12 חודשים מיום קבלת “התשלום הנוסף”, למעט תגמולי מילואים שבעבורם נקבעה תקופה ארוכה יותר.

העלאת השתתפות המעסיק בתשלום דמי ביטוח בשנת 2014

בהתאם לחוק ההסדרים לשנת 2011 – 2012 נקבע כי תחול עלייה הדרגתית בשיעור התשלום של המעסיק בגין חלק השכר העולה על השכר החייב בשיעור המופחת (השיעור המלא – בסכום השכר שעולה על 60% מהשכר הממוצע במשק. בשנת 2013 – הסכום הוא 5,297 ש”ח).

חלק המעסיק בגין השכר החייב בשיעור המלא הועלה בשנת 2013 ב – 0.6% ל – 6.5%.

החל מחודש ינואר 2014 יועלה חלק המעסיק בשיעור המלא ל – 7% (בשנת 2015 צפויה עליה נוספת ל – 7.5% !!).

מעסיקים גדולים ששכר עובדיהם עולה על השיעור המופחת, ואמורים לשלם להם בונוסים ותשלומים נוספים אחרים, ראוי שישקלו להקדים ולשלם התוספת כבר בשכר דצמבר 2013, כך יחסכו את עליית חלק המעסיק בשיעור המלא, כאמור.

מיזם הביטוח הלאומי של משרד ארצי, חיבה את אלמקייס – פתרונות מיסוי עם רו”ח אורנה צח (גלרט), עומד לרשותכם לייעוץ בנושא האמור.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו”ח אורנה צח (גלרט), למר חיים חיטמן ולרו”ח (משפטן) ישי חיבה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support