בפסק דין שהתקבל בבית המשפט העליון נקבע כי, לא יוכר חישוב נפרד לבני זוג נשואים אשר עובדים יחד

משה כדר עו”ד (רו”ח)

פסק דין שקורי – חישוב מאוחד לבני זוג

עו”ד (רו”ח) משה כדר, כדר-סמרה, עורכי-דין*

ביום 1.2.12 ניתן פסק דין עקרוני בבית המשפט העליון בנוגע להוראות סעיף 66 לפקודה, באשר לעריכת חישוב מאוחד/נפרד בין בני זוג.

בפסק הדין קיבל בית המשפט העליון את עמדת רשות המיסים בשלושה ערעורים מאוחדים. המדובר בשלושה ערעורים על פסקי דין של שלושה שופטים מחוזיים שונים, אשר הובילו לתוצאות שונות, וכעת הוכרעו בפסק דין זה.

שלושת הערעורים דנים בבני זוג העובדים בעסק משותף, אשר ביקשו להחיל חישוב נפרד על הכנסותיהם בעקבות הלכה קודמת של בית המשפט העליון (ע”א 900/01 קלס נ. פקיד שומה ת”א 4) במסגרתה נקבע כי החזקות המנויות בסעיף 66(ד) לפקודת מס הכנסה (להלן – “הפקודה”), ניתנות לסתירה. כנגדם טענה רשות המיסים, כי מאחר ומדובר בבני זוג העובדים בעסק בבעלות משותפת, קיימת תלות בין בני הזוג, המחייבת חישוב מאוחד.

בפסק הדין ניתח בית המשפט העליון את הוראות סעיף 66(ד) לפקודה, הקובע את הכלל לפיו לא יחול חישוב נפרד במקום בו הכנסת אחד מבני הזוג באה ממקור הכנסה התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

בהחלטתו קובע בית המשפט, כי הוראות הסעיף באשר לאי קיומה של תלות, כתנאי להחלת חישוב נפרד, הינה חזקה חלוטה שאיננה ניתנת לסתירה. דהיינו, מקום בו קיימת תלות בין מקורות ההכנסה, אין חשיבות לשאלה, האם המשרות אותן מבצעים בני הזוג חיונית לעסק, ו/או האם השכר תואם את המשרה. לגישת בית המשפט, המדובר בהוראה “אנטי-תכנונית” ועל כן, עצם קיומה של התלות מונעת חישוב נפרד.
זאת – להבדיל מענין קלס הנ”ל, בו התקיימה אחת החזקות המפורטות בסעיף 66(ד) סיפא, אך הוכח שלא מתקיימת תלות מהותית, לאחר שהוכחה מעורבותו של שותף שלישי בניהול העסק.

בסופו של יום קבע בית המשפט העליון, כי בכל אחד משלושת הערעורים נשוא פסק הדין, הוכח קיומה של תלות מהותית, מן הטעם ששני בני הזוג שלטו שליטה מלאה בחברה בעלת העסק. לפיכך, קיבל בית המשפט את עמדת פקיד השומה וקבע שיש להחיל חישוב מאוחד.

עם זאת, בפסק דינו מתח בית המשפט העליון ביקורת נוקבת על הוראות סעיף 66 (ד) לפקודה, ומציין מפורשות: “ניתן לקוות כי המחוקק יבחן בשנית האם נוסחו של סעיף 66(ד) לפקודה הוא עדין הנוסח הרצוי כיוחם, כ- 55 שנים לאחר חקיקת הסעיף”.

יצוין, כי בשלב זה טרם נודע באם מי מן המערערים מתכוון להגיש בקשה לדיון נוסף, וטרם נבחנו השלכות הביקורת שמתח בית המשפט העליון על נוסח הסעיף בנוגע לביקורת שיפוטית אפשרית בבג”צ.

בשולי הדברים נזכיר, כי מאז ניתן פסק דין קלס, ניתנו חוות דעת שונות, והוגשו ערעורי מס לבתי המשפט השונים בסוגיה זו, אשר ממתינים להכרעה בסוגיה זו. ברי, כי לפסק הדין השלכה ישירה על כל אותם מקרים בהם התעורר ו/או יתעורר ויכוח עם פקיד השומה באשר לאופן חישוב המס על הכנסת בני זוג העובדים באותו עסק.

* לצורך גילוי נאות נציין, כי עו”ד סמרה, שותף במשרדנו, ייצג את פקיד שומה כפר-סבא בבית המשפט המחוזי, בפני כב’ השופט אלטוביה בפס”ד שקורי.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support