אי הפחתת מדרגות מס הרכישה על דירה להשקעה – האם נאמרה המילה האחרונה?

מאורי עמפלי עו”ד ( רו”ח)

הכותבים: עו”ד (רו”ח) מאורי עמפלי ועו”ד (חשבונאות) שי ארז

במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר נכנס לתוקף ב- 1 באוגוסט 2013, נקבעו בסעיף 9 לחוק מדרגות מס רכישה חדשות לדירות מגורים, אשר עשויות להגיע עד ל- 10%, בהתאם לשווי הדירה הנרכשת.

בסעיף 9 המתוקן, נקבע כי על רוכש דירה שהוא יחיד תושב ישראל, אשר הדירה הנרכשת היא דירתו היחידה (הסעיף כולל הגדרות ייעודיות למושגים “תושב ישראל” ו”דירה יחידה”, אשר לא נפרטן במסגרת רשימה זו), יחולו שיעורי מס רכישה מוטבים, כאשר עד לשווי של 1,517,210 ש”ח, לא ישולם מס, ומעל לסכום זה, יחולו שיעורי מס הנעים בין 3.5% ל- 10%, בהתאם לשווי הדירה הנרכשת.

לעומת זאת, נקבע באותו סעיף כי על יחיד שאינו “תושב ישראל”, או על יחיד תושב ישראל שאינו רוכש “דירה יחידה”, יחולו מדרגות מס רכישה גבוהות יותר, כאשר חל פיצול בין רכישת דירה עד ליום 31 בדצמבר 2014, לבין רכישת דירה החל מיום 1 בינואר 2015.

אם הרכישה מבוצעת עד ליום 31 בדצמבר 2014, יחולו מדרגות מס רכישה הנעות בין 5% ל- 10%, ואילו אם הרכישה מבוצעת ביום 1 בינואר 2015 או אחריו, יחולו מדרגות מס רכישה מעט יותר נמוכות, הנעות בין 3.5% ל- 10%.

הפחתת מדרגות המס החל מינואר 2015 עשויה הייתה לגלם חיסכון מס משמעותי – כך לדוגמא, אם שוויה של הדירה הנרכשת הוא 2 מיליון ש”ח, הפרש המס הוא מעל 25 אלף ש”ח, ואם שוויה של הדירה הנרכשת הוא 5 מיליון ש”ח, הפרש המס הוא קרוב ל- 65 אלף ש”ח.

למרות ההפחתה הצפויה, השבוע פרסמה רשות המיסים, כי מדרגות מס הרכישה האמורות לא ירדו ב- 1 בינואר, אלא ימשיכו לחול עד ליום 30 ביוני 2015. הסיבה לכך, לפי הרשות, היא סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. סעיף זה קובע כי חיקוק שתוקפו יפקע תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת, יעמוד בתקפו עד תום שלושה חודשים מיום כינון הכנסת הנכנסת – ובענייננו, 30 ביוני 2015.

לפיכך, על רכישת דירה בידי יחיד שאינו תושב ישראל, או בידי יחיד תושב ישראל שאינו רוכש “דירה יחידה”, יחולו מדרגות מס הרכישה הגבוהות, דהיינו בין 5% ל- 10% וזאת לפחות עד ליום 30 ביוני 2015.

במאמר מוסגר נציין, כי ספק בעינינו אם הוראת חוק מיסוי מקרקעין הקובעת את שיעורי המס עד לתום שנת 2014 היא אכן בגדר “חיקוק שתוקפו יפקע”. לדעתנו, הכוונה היא אך ורק לדבר חקיקה או הוראת שעה אשר תוקפם פג בתקופה הקובעת. למשל, בתקנות מס הכנסה העוסקות בחישוב המס על מחזיקי יחידות בשותפויות נפט, נקבע כי תוקפן הוא עד ליום 31 בדצמבר 2014. לפיכך, הוחלט לגביהן כי מכוח סעיף 38 לחוק היסוד, תוקפן יוארך עד ליום 30 ביוני 2015, ובצדק. לעומת זאת, שיעורי מס הרכישה נקבעו מראש בחיקוק אחד, אשר התייחס הן לתקופה שעד לתום 2014, והן לתקופה שמינואר 2015. חיקוק זה נכנס לתוקף ביום 1 באוגוסט 2013, ולא נקבע לו “תאריך תפוגה”. על כן, לדידנו, לא היה צריך להחיל עליו את הוראות סעיף 38 לחוק היסוד ויתכן שטרם נאמרה המילה האחרונה בסוגיה.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support