Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

מס הכנסה
אין ירושת הפסדים – היערכות בין דורית Download
אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל Download
הרפורמה בתהליכי סליקת הכספים Download
Download
סעיף 9א)ב( לפקודת מס הכנסה – הנחיות לעניין “הפטור הנוסף “ Download
היערכות לסוף שנת 2019 Download
הוגדל שיעור הפטור ממס החל על הקצבה המזכה Download
חישוב הרר”ל והוראות סעיף 3(ט1) – הילכו יחדיו? Download
דירות מגורים להשכרה, מספר הדירות אינו חזות הכל! Download
מלכודת הרישום לחברת שירותים בבעלות עולה חדש Download
השמדת מלאי באופן שוטף 24/9/2019 Download
בחו”ל אפשר מה שבארץ אי אפשר 24/9/2019 Download
השלכות המס בהעברת נכסי מקרקעין לנאמנות 28/8/2019
תקרת הוצאות מותרות בעסק 30/7/2019 Download
היערכות לסיום תקופת ההטבות במס של תושב חוזר וותיק/עולה חדש – חלק ב 19/6/2019 Download
היערכות לסיום תקופת ההטבות במס של תושב חוזר וותיק/עולה חדש – חלק א 19/6/2019 Download
בית המשפט העליון הכריע כי שווי שימוש לרכב צמוד יהיה רק על פי התקנות 19/6/2019 Download
כבר לא וירטואלי 28/5/2019 Download
הדוגמנית והשחקן, ואיפה ה”תושבות”? 28/5/2019 Download
הביטקוין נחשב כ”נכס” לעניין מס הכנסה 28/5/2019 Download
עצמאי או חברה 7/5/2019 Download
עצמאי או חברה ? 2/5/2019 Download
מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת משמעותית 2/5/2019 Download
קיזוז הפסדים מחו”ל 1/4/2019 Download
הבשורה לבעלי שליטה – תיקון 190 1/4/2019 Download
סיבות מספיקות לאי רישום תקבולים בעסק Download
חילופי מידע לצורכי מס עם מדינות ה- OECD 25/2/2019 Download
סיבות מספיקות לאי רישום תקבולים בעסק 25/2/2019 Download
החוק לצמצום השימוש במזומן 25/2/2019 Download
סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 לפקודה 28/1/2019 Download
שיעורי הריבית לגבי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה 28/1/2019 Download
חוק לצמצום השימוש במזומן – נוהל הנחיות לעובדים בחברה או בעסק 28/1/2019 Download
דיבידנד – אילוץ חלוקת רווחים לא מחולקים 28/1/2019 Download
התארגנות עסקית לסוף שנת 2018 ותחילת 2019 27/12/2018 Download
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 29/11/2018 Download
הפקדות לקופות גמל וקרנות השתלמות 27/11/2018 Download
זיכוי נאשם בטענה לאכיפה מפלה ובררנית 27/11/2018 Download
הגבלת שימוש במזומן – ההשלכות על בעלי עסקים 27/11/2018 Download
היערכות לסוף שנת 2018 27/11/2018 Download
פיצוי מוסכם בגין עגמת נפש? לא בהכרח פטור ממס Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support