Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

דיני עבודה
שופרסל הורשעה בהעסקת עובדים בשעות נוספות חורגות, אך מנהליה הבכירים זוכו מחמת אי ידיעת דיווחי השטח 24/9/2019 Download
לא יפורסם שמה של מתלוננת שבדתה מליבה הטרדה מינית וחויבה לפצות את מעסיקה ב 50 אלף ש”ח 24/9/2019 Download
פיצויים מעל 1,000,000 ש”ח לאישה שהוטרדה מינית בעבודתה 28/8/2019 Download
לא כל התנהלות של המעסיק ממנה נפגע העובד מהווה התעמרות בעבודה 28/8/2019 Download
מענק כספי למתמחים בפריפריה לא יינתן לרופאים מומחים 30/7/2019 Download
אלמנה זכתה לקצבת שאירים על אף שלא חיה במשותף עם בעל אלים 30/7/2019 Download
רשומות פסיכולוגיות של תובעת על הטרדה מינית לא תמסרנה למומחה מטעם הנתבע 30/7/2019 Download
אמירה לעובד שאיחר כי עליו “ללכת הביתה” דינה פיטורים 19/6/19 Download
מעסיק שלא יידע עובד מראש על שינויים בתנאי פרישתו 19/6/2019 Download
שיגור מסרונים בוטים ומשפילים לעובד מצדיקים התפטרות בדין מפוטר 28/5/2019 Download
חברה שפגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה חויבה בפיצויים להסתדרות בסך 500,000 ש”ח 28/5/2019 Download
זכתה במכרז עירוני אך נפסלה מחמת ניגוד עניינים בשל העסקת קרוב משפחה 28/5/2019 Download
עובד שפוטר באמצעות מסרון כשנעדר מחמת פציעה לא זכאי לפיצויים משום שסיכל אפשרות לשימוע מאוחר 2/5/2019 Download
מעסיק שפיטר עובדת בהריון בטלפון כשעיסקו נסגר חויב ב- 76,000 ש”ח 2/5/2019 Download
מנהל שחתם על הסכם סודיות לא הוגבל לעבוד בחברה מתחרה 2/5/2019 Download
בוטלה תובענה ייצוגית בעניין ניכוי עלות קורס הכשרה משכרם של מאבטחים 2/5/2019 Download
אין מניעה מלקיים שימועים לעובדים בטרם קוים משא ומתן עם ועד העובדים 1/4/2019 Download
עובדת שהופלתה בקבלה לעבודה מחמת הריון פוצתה למרות שבפועל לא הייתה בהריון 1/4/2019 Download
שארי מורה זכאים לפנסיית שארים על אף שכספי הפנסיה הופרשו במרוכז ובאיחור ולא כסידרם 1/4/2019 Download
כיצד משפיעות הבחירות לכנסת ה- 21 על המעסיקים? 1/4/2019 Download
מדריכים ברשות לשיקום האסיר לאורך זמן, נכללו במסגרת העובדים הקבועים שחל עליהם ההסכם הקיבוצי, למרות שהועסקו בחוזים אישיים 25/2/2019 Download
עובדת שהופלתה בקבלה לעבודה מחמת הריון פוצתה בסך של 15,000 ₪ למרות שבפועל לא הייתה בהריון 25/2/2019 Download
פסיקת פיצוי בגין פגמים בשימוע צריך להיקבע כסכום גלובלי ולא כמכפלת משכורות 25/2/2019 Download
משרת אמון – האומנם? 25/2/2019 Download
הודעה לעובד על תנאי עבודתו 28/1/2019 Download
היתר להעסקת רואי חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים 26/12/2018 Download
משיכת כספי פיצויים על ידי עובד ללא אישור מעביד 26/12/2018 Download
חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי או יומי 27/11/2018 Download
סופית: יש לשלם היטל עובדים זרים בגין מסתננים 27/6/2018 Download
חיוב אישי של בעל המניות בחברה בגין אי ביטוחו של עובד בקרן פנסיה 30/5/2018 Download
עשרת הדברות לקיצור שבוע עבודה ל-182 שעות 30/5/2018 Download
מעמדה של הקלטת צד ליחסי עבודה ללא ידיעתו 25/4/2018 Download
קריטריונים לקיזוז כספים או זיכוי מס מעובדים 25/4/2018 Download
קופה מרכזית לפיצויים “סוף הדרך” – עדכון מועדים 26/3/2018 Download
מורה נבוכים – מדריך לזכויות עובדים בפסח 26/3/2018 Download
קופה מרכזית לפיצויים “סוף הדרך” 26/2/2018 Download
דין פיטורים מטעמים מוצדקים להם השתרבב טעם מפלה 28/1/2018 Download
חוברת מידע תום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
חוברת מידע לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
היערכות לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 11-12-2017 Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support