Cover Image
Search icon

חיפוש חופשי

ביטוח לאומי
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה Download
תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי Download
משבר הקורונה – הבהרות לעצמאים ולשכירים Download
חוזר מעסיקים מס. 1458 ביטוח לאומי Download
דמי אבטלה לבעלי מניות בחברה, דמי אבטלה לקרובי משפחה שעבדו ביחד לפני תקופת משבר הקורונה Download
הנחיות לקבלת דמי אבטלה Download
הכרעה שיפוטית: רווחי חברה משפחתית חבים בדמי ביטוח בידי בעלי המניות, בלא אבחנה למקורות ההכנסה Download
הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה – האם זו “פגיעה בעבודה” ? Download
תגמולי מילואים לעובד עצמאי לא יקוזזו מהפסדים עסקיים שנצמחו לו Download
השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת Download
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה Download
המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם פיצוי בגין עיקולים שלא כדין Download
אמנה למניעת כפל מס אינה רלוונטית לעניין חיוב או פטור מדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות בחו”ל Download
הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קבלת פנייה מביטוח לאומי 24/9/2019 Download
תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה – רק למי שיש הכנסות עבודה/משלח יד 28/8/2019 Download
תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית 30/7/2019 Download
קיזוז חוב דמי ביטוח מגמלת נכות, הייתכן? 19/6/2019 Download
עקרת בית אינה זכאית לקצבת נכות כללית לראשונה, לאחר גיל הפרישה 28/5/2019 Download
לא ניתן להעתיק שומת פשרה במס הכנסה ניכויים, לשומת ניכויים ביטוח לאומי 2/5/2019 Download
עקרת בית אינה זכאית לקצבת נכות כללית לראשונה, לאחר גיל הפרישה 2/5/2019 Download
עובדת עצמאית שמשלמת חוב בדמי ביטוח לאחר הלידה – עלולה להפסיד הגמלה 1/4/2019 Download
רכיבי הכנסות עובד שכיר – הפטורות מתשלום דמי ביטוח 1/4/2019 Download
הלכת קיס – הטיפ למלצר או לאוצר? 28/1/2019 Download
ביטוח לאומי 26/12/2018 Download
תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק תגדל בינואר 2019 27/11/2018 Download
נכה שפטור ממס, אינו פטור מדמי ביטוח וחייב בתצהיר אודות מקורות הכנסותיו 22/10/2018 Download
מוסד לביטוח לאומי אינו חייב להחזיר ביוזמתו תשלומי “יתר” שנוכו מעובד שכיר במספר מקומות עבודה 16/9/2018 Download
השכרת דירות מגורים “רבות” – השלכות על הביטוח הלאומי 4/9/2018 Download
תמריצים ששולמו לעובדת במהלך חופשת לידה – לא נכללו בחישוב השכר הקובע לדמי לידה 23/7/2018 Download
עיקרון התושבות הוא המסד לקבלת קצבת אזרח ותיק 27/6/2018 Download
השלכות אי דיווח על שינוי מעמד ל”עובד עצמאי” 30/5/2018 Download
מעמד של בעל שליטה שולל זכאות לדמי אבטלה 25/4/2018 Download
קופה מרכזית לפיצויים “סוף הדרך” 26/2/2018 Download
האם יולדת ששינתה סיווגה לעובדת עצמאית זכאית לגמלאות ? 28/1/2018 Download
גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה 26/12/2017 Download
חוברת מידע תום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
חוברת מידע לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
היערכות לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 11-12-2017 Download
גמלת זקנה תשולם לתקופה רטרואקטיבית מירבית של שנה 23/10/2017 Download
השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה 27/9/2017 Download
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support