השימוש במזומן ובשיקים – היה כחלום

הכותב : סיימון יניב, עו"ד ורו"ח, מתמחה במיסוי ועבירות הלבנת הון

 1. באופן תמוהה, ובמיוחד שהדבר לא עורר הדים או התנגדות מצד הקהילה העסקית ומצד הארגונים המקצועיים, לאחרונה אושר בקול דממה החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018 (להלן:"החוק"). למרות שם החוק, המחוקק ביקש להגביל לא רק את השימוש במזומן, אלא גם את השימוש בשיקים.

  ברשימה שלהלן אבקש לפרט את עקרי המגבלות שיחולו על כלל הציבור החל מיום 1.1.2019 לגבי השימוש במזומן והחל מיום 1.7.2019 ולגבי השימוש בשיקים.

  2. מגבלות שימוש במזומן

2.1                        בטבלה שלהלן אציג את עקרי המגבלות בשימוש במזומן שמפורטות בחוק:

 

עוסק משלם לעוסק[1]

עוסק משלם ללא עוסק

לא עוסק משלם לעוסק

לא עוסק משלם ללא עוסק

משכורת/תרומה/  הלוואה

תייר משלם לעוסק

שירות עסקי על ידי רו"ח/

 עו"ד

איסור תשלום

 

 

 

 

 

 

 

שירות / מכירה

11

 

11

 

 

 

 

מכירה שירות שלא במסגרת עסקית

 

11

 

50

 

 

 

משכורת/תרומה/הלוואה

 

 

 

 

11

 

 

מתנה

 

 

 

50

 

 

 

מכירה לתייר

 

 

 

 

 

[2]55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסור תקבול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שירות / מכירה

11

 

11

 

 

 

 

מכירה שירות שלא במסגרת עסקית

 

50

 

50

 

 

 

משכורת/תרומה/הלוואה

 

 

 

 

11

 

 

מתנה

 

 

 

50

 

 

 

מכירה לתייר

 

 

 

 

 

55[3]

 

שירות עסקי[4] שניתן ע"י רו"ח /עו"ד

 

 

 

 

 

 

11-50

 

* הסכומים באלפי ש"ח.

**המגבלות אינן חלות על תשלום בין קרובי משפחה למעט משכורת.

*** משנת 2020 מוקנית לשר האוצר סמכות להקטין את הסכומים האמורים מ11 ו-50 אלפי ₪ ל- 6 ו-15 אלפי ₪ בהתאמה.

2.2         ביחס למדידת הסכומים בעסקה/שירות נקבע בחוק כי:

 • מכירת מספר פריטים שלא במסגרת חבילה אחת יחשבו כמכירת פריטים נפרדים.
 • בשירות מתמשך –לפי החיוב התקופתי בהתאם להסכמות הצדדים.
 • בתשלום דמי שכירות- תשלום תקופתי אלא אם נקבע תשלום אחד שמשולם בשיעורין.
 • פיצול תשלום לצורך התחמקות מהוראות החוק יביא להגשת כתב אישום שהעונש בצידו יכול להגיע עד ל-3 שנות מאסר.

  3. מגבלות בשימוש בשיקים

כאמור, המחוקק ביקש להגביל לא רק את השימוש במזומן אלא גם את השימוש בשיקים, וזאת מיום 1.7.2019 (כאשר עד יום 30.9.2019 לא יוטלו עיצומים כספיים), כמפורט להלן:

 • חל איסור על עוסק לתת או לקבל "שיק פתוח" – קרי שיק ללא ציון פרטי המוטב או  פרטי הנסב ולא משנה בגין מה נתקבל השיק ומה הסכום הנקוב בו.
 • חל איסור על מי שאינו עוסק לתת "שיק פתוח" בעד עסקה; שירות; משכורת; הלוואה או מתנה.
 • חל איסור על מסירת או קבלת "שיק  פתוח" שלא במסגרת עסקית מעל ל-5,000 ₪ בעד עסקה; שירות; משכורת; תרומה; הלוואה או מתנה.
 • חל איסור להסב או לקבל שיק ללא ציון שם ומס' ת.ז של המסב.
 • חל איסור על הבנקים לכבד "שיק פתוח" ולא משנה מה הסכום הנקוב בו.
 • חל איסור על הבנקים לכבד שיק מוסב על סכום שמעל ל-10,000 ₪ אם בשיק לא צוינו פרטי המסב והנסב ולכבד שיק שהוסב יותר מפעם אחת (למעט הסבה בין מוסדות פיננסים), על פי התוספת השנייה לחוק.

4. עיצום כספי

במסגרת החוק נקבעו עיצומים כספיים על מפרי החוק (לאחר שקיבלו אזהרה אחת) בשיעור של 15% כשהתשלום במזומן היה בסך של עד 25,000 ₪ ובשיעור של 20% כשהתשלום במזומן הסתכם בסך של בין 25,000-50,000 ₪ ולגבי מוסדות פיננסים בסכומים גבוהים יותר ( 30% על תשלומים שמעל 50 אלפי ₪).

לנוכח האמור בחוק, נראה שהציבור העסקי טרם הפנים את ההשלכות שעולות מהוראות החוק וימים יגידו אם היו מי שנרדמו בשמירה על ציבור העוסקים והמייצגים.


[1] מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו לרבות מלכ"ר.

[2] אם המזומן עצמו הוא נשוא העסקה, למשל: המרת מט"ח, העברהלחו"ל או מחו"ל, לא יראו בסכום המזומן את מחיר העסקה.

[3] ראה הע"ש 1 לעיל.

[4] "שירות עסקי" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון תש"ס-2000.

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support