טיפים למס שבח ומס רכישה

הכותב: משה כדר עו"ד ורו"ח, חבר בקבוצת אליוט

החל משנת 2014 בוטל הפטור על מכירת דירת מגורים מזכה בכל 4 שנים, ולכן החל מיום 1.1.2014 גם מכירת דירת מגורים מזכה על ידי מי שבבעלותו יותר מדירה אחת, מחויבת במס שבח. כתוצאה מכך עסקאות מכירה רבות, שבעבר היו פטורות ממס, גוררות אחריהן חיוב במס שבח.

להלן יוצגו מספר טיפים המסבירים איך אפשר באופן חוקי, להקטין את תשלומי המס בעבור עסקאות במקרקעין בכלל, ובדירות מגורים בפרט. אם כבר שילמתם מס יותר ממה שמגיע, הטיפים יעזרו לכם לקבל את ההפרש בחזרה. הטיפים שלנו יתייחסו גם למכירות של דירות מגורים וגם למכירות אחרות של נכסי מקרקעין בישראל, ובכלל זה משרדים, מבני מסחר ותעשיה וכן מגרשים ומניות באיגודי מקרקעין.

טיפ ראשוןהקטנת מס שבח ע"י פריסה

כל מי שמכר מקרקעין בישראל, תושב ישראל או תושב חוץ, יכול לבקש לפרוס את ההכנסות שהיו לו מהמכירה על פני כמה שנים. הפריסה כדאית למי שהכנסותיו היו נמוכות ב-3 השנים שקדמו לשנה בה בוצעה המכירה.

החל משנת 2016 ישנה חשיבות נוספת לפריסה, עבור אותם מוכרים שהכנסותיהם היו מעל לכ- 800,000 ש"ח, שכן הוטל על הכנסות מעל גובה לזה מס נוסף, הקרוי מס יסף, בשיעור של 2%.

החל משנת 2017 חל מס יסף על כל מי שהכנסתו מעל כ – 640,000 ש"ח ושיעורו עלה ל- 3%. את החיוב במס יסף, שנגרם בשל ההכנסות ממכירת המקרקעין, ידרשו המוכרים לשלם למס הכנסה, בנוסף על התשלום למס השבח.

אם אתם שייכים לאחת מקבוצות אלו, פריסת ההכנסות יתכן ותזכה אתכם בהקטנת המס או בהחזר מס ששולם ביתר.

טיפ שניהקטנת מס שבח ע"י פיצול

אם אתם בני זוג, והנכס שנמכר רשום בטאבו או במנהל מקרקעי ישראל, בבעלות משותפת של שניכם, תהיו רשאים לפצל את הרווח ביניכם.

אם אתם שייכים לקבוצה זו, אתם זכאים להקטנת המס או להחזר המס ששולם ביתר.

טיפ שלישי –  פחת

במכירת נכס מסחרי, רשויות המס נוהגות להגדיל את הרווח מהמכירה בסכום הפחת, וזאת בלי לבדוק אם לאורך השנים במסגרת הדוחות השנתיים שהגשתם, אכן ניצלתם את הזכות לפחת.

אם אתם שייכים לקבוצה זו, יתכן ואתם זכאים להקלות המס או להחזר המס ששולם ביתר.

טיפ רביעי –  קיזוז הפסדים מניירות ערך ו/או הפסדי הון מחו"ל

הפסדים כתוצאה ממסחר בבורסה ובשוק ההון, או הפסדי הון שנוצרו לכם בחו"ל, הם הפסדי הון. בדומה להפסדי הון אחרים, ניתן לקזז אותם מול הכנסות המכירה בעת חישוב מס השבח. הקיזוז אפשרי גם לשכיר, וזאת אף אם הוא מעולם לא הגיש דוחות לרשות המס.

אם אתם שייכים לקבוצה זו אתם זכאים להקטנת המס או להחזר המס ששולם ביתר.

טיפ חמישיאוכלוסיות מיוחדות עם זכויות מיוחדות

מי שמלאו לו 60 שנה, נכים ובעלי הכנסות נמוכות, חלים עליהם כללים מיוחדים והם יהיו זכאים בנסיבות מסוימות, לשלב בין הקלות מס שונות. 

באשר לרכישת נכס מקרקעין

אם קניתם נכס מקרקעין מוטל עליכם מס רכישה. המס חל על כל נכסי המקרקעין הנרכשים. עם זאת, קיימות הקלות שונות ממס וביניהן הטבה לדירת מגורים יחידה שנמכרה בפחות מכ- 1,600,000 ש"ח (נכון לשנת 2017).

דירה שנרכשה מעל לסכום זה, וכן מי שיש לו יותר מדירה אחת, יחויב במס המגיע היום ל- 8% ו-10%.

טיפים למס רכישה

עולה חדש שרכש דירת מגורים שנתיים או פחות לפני העלייה, כשהיה עדיין תושב חוץ, זכאי לקבל החזר על חלק מהמס ששילם. כך גם תושב חוזר ותיק.

זכאות לתשלום מס רכישה מופחת חלה גם על נכים מסוגים שונים.

לסיום

לפני ביצוע עסקת רכישה או מכירה של נכס מקרקעין, מומלץ לבדוק אם אתם נמנים על אחת הקבוצות שהזכרנו. בין אם אתם מגישים באופן שוטף דוחות למס הכנסה ובין אם לאו, הרי שתכנון נכון של העסקה עשוי לחסוך לכם חיובי מס מיותרים. במידה והמס כבר שולם, בדיקה יסודית של המס עשויה להביא להחזרים משמעותיים עבורכם. 

יש לזכור כי הטיפים שהבאנו בפניכם הינן דוגמאות בלבד להפחתות המס שניתן לבצע, כדי לקבל הערכה מלאה לכל סוגי ההטבות, אנו מציעים לכם להתייעץ עם רואי החשבון של קבוצת אליוט.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support