חילופי מידע לצורכי מס עם מדינות ה- OECD

 

הכותבים: קנובל בלצר סוראיה ושות', רואי חשבון

בחודש ינואר 2019 נכנסו לתוקף תקנות חדשות בנושא חילופי מידע עם מדינות ה- OECD לצורך גביית מיסים. כתוצאה מכך, רשות המיסים בישראל תקבל מידע מלא, על בסיס שנתי, לגבי תושבי ישראל המנהלים חשבונות בנק במדינות ה- OECD , לרבות מידע בקשר לבעלי החשבון, יתרות בחשבון והיקף הכנסות.

  1. רקע כללי

תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים), התשע"ט – 2019 ("התקנות") יחייבו מוסדות בנקאיים בישראל ליישם תקן בינלאומי להחלפת מידע לגבי ניהול חשבונות על ידי אזרחים שאינם תושבי המדינה. כמהלך משלים לתקנות, עתידה רשות המיסים לקבל מידע לגבי תושבי ישראל המנהלים חשבונות בנק במדינות החברות בארגון ה- OECD, ובכך תתאפשר גביית מס בגין הכנסות חייבות שמקורן בכספים בבנקים מחוץ לישראל.

  1. תקן ה- CRS  

CRS (Common Reporting Standard) הינו תקן לאיסוף מידע אודות חשבונות בנק של תושבים זרים לצורך ייעול הליכי גביית המס במדינות ה- OECD. יותר מ- 100 מדינות חתמו על התקן ובכללן גם מדינת ישראל. בין המדינות החתומות נמנות גם מדינות אשר נחשבו עד לאחרונה למקלטי מס.

התקן מחייב בנקים לאסוף מידע לגבי חשבונות המנוהלים על ידם ונמצאים בבעלות אזרחים זרים, ולהעביר את המידע לרשויות המס של מדינות המוצא של אותם אזרחים על מנת להקל על גביית המס באותן מדינות.

בשנת 2014 הצהירה מדינת ישראל כי תפעל ליישום התקן, בהתאם לכך, בחודש יולי 2016 תוקנה פקודת מס הכנסה ונקבעה תשתית חוקית המאפשרת חילופי מידע אוטומטיים. בהמשך לתיקון בפקודה הותקנו התקנות אשר נכנסו לתוקף בחודש ינואר 2019.

  1. משמעות התקנות

דיני המס בישראל מחייבים דיווח ותשלום מס עבור הכנסות שנוצרות לתושבי ישראל גם מחוץ לישראל (מיסוי פרסונאלי), לרבות הכנסות מרווחי הון, ריבית ודיבידנד. מלבד הפן האזרחי של גביית המס, הסתרת עובדת קיומן של הכנסות חייבות עבור תושבי ישראל עלולה אף להגיע לכדי אישום פלילי, קנסות ועונשים כבדים בהתאם להוראות סעיפי הפקודה.

כניסתן לתוקף של התקנות מבשרת על כניסת ישראל למאגר המדינות המחליפות ביניהן מידע לגבי אזרחים זרים המנהלים חשבונות בנק בתחומן, ובמהלך שנת 2019 צפויה רשות המיסים להתחיל לקבל מידע לגבי חשבונות בנק בבעלות ישראלים המתנהלים בחו"ל ותחל קרוב לוודאי נקוט בהליכים אזרחים ופלילים כנגד אותם אזרחים.

לפי התקן, המוסדות הפיננסיים בכל מדינה, כגון: בנקים, חברות ביטוח וקרנות השקעה, נדרשים לרכז את המידע אודות תושבי המדינות הזרות ולהעביר את המידע לרשות המיסים המקומית, על בסיס שנתי. המידע יכלול, בין היתר, פרטים אודות בעלי החשבונות, יתרות והכנסות.

יש חשיבות רבה לקבלת ייעוץ מקדמי ותכנון מקצועי במצבים בהם יש נכסים והכנסות בחו"ל שלא דווחו לרשויות המס. במשרדנו מחלקת מיסוי המנוסה בטיפול בהליכי גילוי מרצון מול רשות המיסים.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support