היתר להעסקת רואי חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים

עו"ד אורי כץ
רובין שמואלביץ,  משרד עורכי דין*
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן: "החוק") קובע כלל לפיו למעסיק אסור להעסיק עובד מעבר לשעות העבודה הרגילות. לכלל האמור נקבעו חריגים בסעיף 10 לחוק, כאשר סעיף 10(א)(3) לחוק קובע כי ניתן להעסיק עובד (שאינו בהכרח רואה חשבון) לצורך הכנת מאזן שנתי וברישום מלאי (להלן: "החריג בחוק"). 
החריג האמור אמנם מאפשר העסקת עובדים לצורך הכנת המאזן השנתי ורישום המלאי בהיקף של עד מאה שעות נוספות בשנה, אך בפועל – בשל קיומו של היתר כללי לעבודה בשעות נוספות אשר חל על כלל העובדים במשק (להלן: "ההיתר הכללי"), ואשר מאפשר העסקה נרחבת יותר מהקבוע בחוק, החריג הפך במהלך השנים ל"אות מתה".
הן החריג בחוק והן ההיתר הכללי אינם נותנים פתרון לעבודת רואי החשבון בכל הנוגע לדוחות הכספיים, ובפרט דוחות כספיים של חברות הנסחרות בבורסה לגביהן קיימים כללים נוקשים במיוחד לגבי מועד פרסום הדוחות. מסיבה זו, בשנת 2011 ניתן היתר כללי להעבדה של רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת הדוחות הכספיים (להלן: "ההיתר המיוחד לרואי חשבון") היתר זה מאפשר העסקה בשעות נוספות של רואי חשבון בחלק מחודשי השנה במתכונת שונה מזו שקבועה בחריג לחוק, וגם מזו הקבועה בהיתר הכללי.
בהתאם להיתר המיוחד לרואי חשבון מותר להעסיק רואי חשבון בחודשים מאי, אוגוסט ונובמבר של כל שנה, קרי בחודש הסמוך לפרסום דוחות כספיים רבעוניים, במגבלות הבאות:
• עד 16 שעות (רגילות ונוספות) ביום;
• עד 30 שעות נוספות בשבוע;
• עד 60 שעות נוספות בחודש;
• העסקה לפי המתכונת החריגה שלעיל לא תעלה על שלושה ימים רצופים במהלך שבוע העבודה.
כלומר, בהשוואה להיתר הכללי, על פי ההיתר המיוחד, מתאפשרת העסקה רואי חשבון למשך שעות רבות בימים ובשבועות מסוימים. ברמה החודשית, לעומת זאת, אין שוני מהותי בין מספר השעות הנוספות שניתן להעסיק רואה חשבון בחודש הסמוך לפרסום דוח רבעוני לפי ההיתר המיוחד, לבין אלו שניתן להעסיק לפי ההיתר הכללי.
בחודשים ינואר עד מרץ של כל שנה חל שוני מהותי בין ההיתר המיוחד לבין ההיתר הכללי לגבי העסקת רואי חשבון. בתקופה זו, העסקת רואה חשבון מתאפשרת תחת המגבלות הבאות:
• עד 16 שעות (רגילות ונוספות) ביום.
• עד 30 שעות נוספות בשבוע.
• עד 210 שעות נוספות לכל התקופה.
• העסקה לפי המתכונת החריגה שלעיל לא תעלה על שלושה ימים רצופים במהלך שבוע העבודה.
כלומר, בחודשים הסמוכים לפרסום דוחות שנתיים של חברות הנסחרות בבורסה (וחברות נוספות) קיים הבדל מהותי בין ההיתר המיוחד לבין ההיתר הכללי, לא רק ברמה היומית והשבועית, אלא גם ברמה התקופה כולה. ההיתר המיוחד אמנם אינו קובע מגבלה חודשית אבל התוצאה הנובעת ממנו היא שמותר להעסיק עובד כ-60 שעות נוספות בחודש . כלומר, בעוד שעל פי ההיתר הכללי, בתקופה של הכנת הדוחות הכספיים השנתיים, ניתן להעסיק רואה חשבון בכ-180 שעות נוספות הרי שלפי ההיתר המיוחד ניתן להעסיקו בכ-30 שעות נוספות על כך באותה תקופה.
חשוב להדגיש כי ההיתר המיוחד חל רק על רואה חשבון. כלומר, לפי ההיתר המיוחד לא ניתן להעסיק מתמחה או יועץ מס או מנהל חשבונות או כוח עזר כלשהו. חשוב גם לשים לב, כי ההיתר חל בכל מקום עבודה בו מועסק רואה החשבון שנדרש לעסוק בדוחות הכספיים, ולא רק במשרדי ראיית חשבון. כלומר, ניתן להעסיק גם רואה חשבון פנימי של חברה, ובתנאי שהוא עוסק בהכנת הדוחות הכספיים.
עת לסיום חשוב לציין כך: מעסיק שרוצה להעסיק את רואה החשבון שלו בהתאם להיתר המיוחד מחויב לרשום בתלוש השכר של רואה החשבון כי הוא "מועסק לפי תנאי ההיתר הכללי להעבדת רואה חשבון בשעות נוספות לצורך הכנת דוחות כספיים על פי דין". כמו-כן, במקרה כזה לא ניתן יהיה להעסיק את רואה החשבון באופן שגם ההיתר המיוחד וגם החריג בחוק חלים עליו גם יחד. ראוי לציין כי אין כל מגבלה להעסיק רואה חשבון על פי ההיתר המיוחד בחודשים הקבועים בהיתר זה (ינואר עד מרץ, מאי, אוגוסט ונובמבר) ובחודשים אחרים להעסיקו לפי ההיתר הכללי.
המידע המובא לעיל הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית. לקבלת ייעוץ משפטי מומלץ לפנות עם מלוא פרטי המקרה להתייעצות עם עורך דין.
* משרד רובין שמואלביץ, עורכי דין עוסק בדיני עבודה, מייצג בבתי הדין לעבודה, נותן שירותי ייעוץ משפטי שוטף ומתן חוות דעת למעסיקים ועובדים.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support