הימור בטוח – היבטי מיסוי בהימורים במטבעות וירטואליים

הכותבים: רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס ורו"ח (משפטן) אייל סנדו
 ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ

בשנתיים החולפות הפכה ההשקעה במטבעות קריפטוגראפיים מבוזרים כדוגמת ביטקוין ואתריום לפופולארית בקרב משתמשים רבים.
מגמה זו הובילה את רשות המסים לפרסם הנחיות שונות בנושא.
במסגרת חוזר מס הכנסה מספר 5/2018  הביעה רשות המסים את דעתה, לפיה מטבע וירטואלי מהווה נכס כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וככזה- מכירתו תחויב במס רווח הון (או שתביא לכדי הפסד הון בנסיבות המתאימות).

מעבר לכך, נקבע גם כי רכישת "נכס" באמצעות מטבע מבוזר, לרבות המרה בין מטבעות כאמור, נחשבת לעסקת וגם בגינה יש לחשב את הרווח הנובע ממכירת המטבע שמשולם כתמורה. (Barter) חליפין

עמדה זו גם נכללת כחלק מהעמדות החייבות בדיווח שפרסמה רשות המסים (עמדה מספר 32/2017)

נזכיר,  כי לעמדתנו ניתן לטעון כי מטבע מבוזר מהווה מטבע לכל דבר ועניין ולפיכך הפרשים הנובעים מעליית השער של אותו מטבע מהווים הפרשי שער פטורים בידי יחיד בנסיבות המתאימות. 

מה לגבי יחיד שעשה שימוש במטבע וירטואלי לצורכי הימורים ברשת?
גם תחת ההנחה כי מטבע מבוזר אינו מהווה מטבע שהפרשי השער בגינו פטורים ממס, תיתכן תוצאת מס מפתיעה אדם שהימר והפסיד את כספו  (או את ביטקוינו, ליתר דיוק) יימצא את עצמו נדרש לשלם מס הכנסה, ואילו אדם שהרוויח בהימור עשוי אף להיות פטור ממס!

לשם המחשת הדברים נדגים במקרה הבא: לפלוני יש 1 ביטקוין ששוויו 10,000 דולר ואשר נרכש ב- 100 דולר. את המטבע האמור העביר לפלטפורמת הימורים זרה מסוימת והימר על משחק כשלהו. נבחן את היבטי המיסוי תחת שתי אפשרויות – האחת, כי האדם הפסיד את כספו בהימור; והשנייה, כי האדם הרוויח בהימור וקיבל חצי ביטקוין נוסף מעבר לסכום ההימור (שהיה כאמור 1 ביטקוין).

תחת חלופת ההפסד, תיתכן טענה מצד רשות המסים, לפיה יצא נכס מרשותו של האדם בתמורה לשירות או מוצר (הימורים), כך שמחד יש לראות בו כמי שמכר 1 ביטקוין, בשווי של 10,000 דולר וברווח של 9,900 דולר עליו יש לשלם את המס, ומאידך, אותו אדם עשה שימוש בערך שנתקבל (10,000 דולר) לצורך הימורונגרם לו הפסד של 10,000 דולר בהתאם. כידועהפסד מהימור אינו מוכר לצורכי מס לפי סעיף 2א לפקודה.
דווקא תחת חלופת הרווח תיתכן תוצאה שונה לחלוטין – הזכייה בהימור מזכה את היחיד בהחזר של המטבע בו הימר – ולפיכך לא יצא נכס מרשותו (שכן יציאת הנכס נקבעת רק בהתאם לתוצאת ההימור). בנוסף, הרווח אותו קיבל היחיד, בדמות חצי ביטקוין, מהווה רווח מהימורים ושוויו 5,000 דולר.

בהנחה שמדובר במסגרת חוקית באותה מדינה בה ממוקמת ופועלת הפלטפורמה, שווי זה של הזכייה נמוך מהתקרה הקבועה בצו מס הכנסה המסדיר את הפטור על הימורים שנעשו במסגרת חוקית (כ- 50 אלף שקלים), ולפיכך סכום הזכייה פטור ממס!

יתרה מכך, הפטור שנקבע להימורים ניתן ביחס להימור בודד, כך שאם אותו אדם מבצע מספר הימורים, אזי על כל הימור בנפרד תיתכן תוצאה דומה. נדגיש כי פעילות הימורים בהיקפים מהותיים ותדירים עשויה, בנסיבות המתאימות, להיחשב כהכנסה מעסק, ולפיכך על רווחים כאמור יחול שיעור המס השולי ולא יינתן כל פטור.

נדגיש, כי רשות המסים עשויה להחזיק בעמדה שונה, לפיה עצם העברת הביטקוין לפלטפורמת ההימורים מהווה שימוש במטבע, יציאתו מרשותו של היחיד ולמעשה את מכירתו, כאשר התוצאה בהימור תניב רווח או שתניב הפסד (שאינו מוכר לצורכי מס כאמור).

משרדנו עוסק בשנתיים האחרונות בצורה אינטנסיבית בסוגיות הקשורות לתחום המטבעות הקריפטוגראפיים, בין אם במסגרת ליווי משקיעי קריפטו, לרבות במסגרת הליכי גילוי מרצון, ובין אם בליווי קבוצות הקשורות להנפקת מטבעות, (ICO's) וצבר ניסיון רב.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support