Page Cover
Search icon

חיפוש חופשי

הנפקת אישורי מחלה- האם היד קלה מדי על ההדק? 29/8/2017 Download
מיסוי שווי שימוש ברכב צמוד או "רכב מאגר" 29/8/2017 Download
בונוס שנתי שהתקבל כמקדמה חודשית, נקבע כשכר רגיל לעניין דמי לידה 29/8/2017 Download
תלושי שכר באמצעים דיגיטליים 29/8/2017 Download
הצעת חוק להטבות מס בבניית בניינים להשכרה 25/7/2017 Download
קנסות כבדים יוטלו על מעסיקים שיפרו הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה 25/7/2017 Download
שינוי ההלכה בדבר אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי 25/7/2017 Download
זכאות לשעת היעדרות כשבן הזוג שוהה בשירות מילואים 25/7/2017 Download
תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו רטרואקטיבית מינואר 2016 25/7/2017 Download
האם מבחן זמן השהייה בחו”ל הוא המבחן העיקרי לקביעת תושבות? 27/6/2017 Download
דיבידנד בכפייה 27/6/2017 Download
בית הדין העביר מסר חד משמעי – לא עוד תביעות סרק של פרילנסרים להכרה ביחסי עובד-מעסיק 27/6/2017 Download
עדכוני חקיקה וחוזרים – ביטוח אימהות 1/6/2017 Download
בחינת “דירה יחידה” ברכישת דירה על ידי קטין 1/6/2017 Download
חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1/6/2017 Download
חיוב מס רכישה ומס שבח – נפרד – לבני זוג 5-4-2017 Download
רווח הון – פיצוי לעובד בגין הפרת הסכם 5-4-2017 Download
בין הסכם להסכמה 5-4-2017 Download
חוק מיסוי ריבוי דירות 12-3-2017 Download
זכייה “סדרתית” בהגרלת מפעל הפיס לא נחשבת כהכנסה לעניין גמלת הבטחת הכנסה 8-3-2017 Download
פירוק מרצון של חברות בע"מ שאינן פעילות 8-3-2017 Download
דוח נסיעה לחול 2014 03/12/2014
דוח נסיעה לחול 2013 01/10/2013
דוח נסיעה לחול 2012 26/08/201
דוח נסיעה לחול שנת 2011 03/08/2011
רשימת מסמכים להכנת דוח לעצמאי לשנת המס 2010 http://www.alliott.co.il/wp-content/uploads/2016/10/file_1533.pdf Download
רשימת מסמכים להכנת דוח שנתי 2010 שכיר ובעל שליטה בחברה 15/03/2011
דוח נסיעה לחו"ל 2010 20/10/2010
מסמכים להכנת דוח שנתי שכיר ובעל שליטה 08/04/2010
רשימת מסמכים להכנת דוח שנתי לעצמאי 08/04/2010
מסמכים להגשת הצהרת הון 08/04/2010
דו"ח נסיעה לחו"ל שנת 2009 13/05/2009
דוח נסיעה לחו"ל שנת 2008 17/11/2008
טבלת כלי רכב ומד קילומטר 13/12/2007
דוח נסיעה לחול שנת 2007 13/12/2007
קובץ ספירת קופה 13/12/2007
גליון ספירת מלאי 11/12/2007
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג 16/06/2007
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008 05/02/2008
רשימת מסמכים להכנת הצהרת הון 18/04/2007
חוברת סוף שנה – 2007 10/12/2007
חוזר מס הכנסה : הטבות המס עפ"י הסעיפים 45 א ו 47- לפקודה בשנת המס 2007 15/12/2007
טופס 1304- הוצאות טיפול בילדים שנדרשו בדו"ח השנתי 01/03/2009
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support