Page Cover
Search icon

חיפוש חופשי

השלכות אי דיווח על שינוי מעמד ל"עובד עצמאי" 30/5/2018 Download
חיוב אישי של בעל המניות בחברה בגין אי ביטוחו של עובד בקרן פנסיה 30/5/2018 Download
עשרת הדברות לקיצור שבוע עבודה ל-182 שעות 30/5/2018 Download
רכישת פרוטרום בדרך של "מיזוג משולש הופכי" 29/5/2018 Download
האם אתם מוכנים לתקנות הגנת הפרטיות החדשות? 29/5/2018 Download
זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים 29/5/2018 Download
זקיפת שווי הטבה בגין ימי גיבוש לעובדים 15/5/2018 Download
במזומן ובשיקים – היה כחלום 25/4/2018 Download
מעמדה של הקלטת צד ליחסי עבודה ללא ידיעתו 25/4/2018 Download
קריטריונים לקיזוז כספים או זיכוי מס מעובדים 25/4/2018 Download
מעמד של בעל שליטה שולל זכאות לדמי אבטלה 25/4/2018 Download
השימוש במזומן ובשיקים – היה כחלום 25/4/2018 Download
מיסוי מטבעות דיגיטליים ו – ICO 25/4/2018 Download
נוסעים או חוזרים מחו"ל ? דווחו על סכומי המזומן שברשותכם! 27/3/2018 Download
החוק לצמצום השימוש במזומן 26/3/2018 Download
רכישה ומכירה של דירת מגורים 26/3/2018 Download
קופה מרכזית לפיצויים "סוף הדרך" – עדכון מועדים 26/3/2018 Download
מורה נבוכים – מדריך לזכויות עובדים בפסח 26/3/2018 Download
רכישה ומכירה של דירת מגורים – עדכון סכומים 26/3/2018 Download
תיקון הגדרות "חברת בית" לעניין מס הכנסה ומס שבח 6/3/2018 Download
חברת בית (ישראלית או זרה) בעלת נכסים בחו"ל 6/3/2018 Download
חובת דיווח חדשה עבור חברה LLC 26/2/2018 Download
בית המשפט אינו מתיר "רכישת הפסדים" 26/2/2018 Download
לא ניתן לעקל נכסי האישה, בגין חובות המס של הבעל 26/2/2018 Download
קופה מרכזית לפיצויים "סוף הדרך" 26/2/2018 Download
טופס 1120 1/2/2018 Download
טופס 5472 1/2/2018 Download
חישוב מסלול מחדש – לגבי השכרת ומכירת דירות מגורים 28/1/2018 Download
האם יולדת ששינתה סיווגה לעובדת עצמאית זכאית לגמלאות ? 28/1/2018 Download
דין פיטורים מטעמים מוצדקים להם השתרבב טעם מפלה 28/1/2018 Download
עמדות חייבות בדיווח 28/1/2018 Download
מהפכת המטבעות הדיגיטליים כבר כאן – ומה עם המס? 28/1/2018 Download
טפסים תכנית חדשה 27/12/2017 Download
פירוט ענפים המשתתפים בתכנית 27/12/17 Download
הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה Download
שווי עסקת קומבינציה 27/12/2017 Download
טיפים למס שבח ומס רכישה 27/12/2017 Download
גילוי מרצון – נוהל חדש 26/12/2017 Download
גמלה חוסמת בפגיעה בעבודה 26/12/2017 Download
נוהל גילוי מרצון Download
חוברת מידע תום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
חוברת מידע לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 Download
היערכות לתום שנת המס 2017 ולקראת שנת המס 2018 11-12-2017 Download
כיסוי משיכות בעלים עד ליום 31.12.2017 ? 29/11/2017 Download
היערכות לסוף שנת 2017 2911/2017 Download
דוח נסיעה לחול 29/11/2017 Download
הפקדה לקרן השתלמות 29/11/2017 Download
פנסיית חובה לעצמאיים Download
עובד התייצב לשימוע עם עורך דינו, ובכל זאת זכה לפיצוי בגין עריכת שימוע שלא כדין 23/10/2017 Download
עודפים בקופות מרכזיות לפיצויים – ייחשבו כהכנסה חייבת במס 23/10/2017 Download
פטור ממס שבח במכר דירה יקרה, תלוי במספר הבעלים ? 23/10/2017 Download
גמלת זקנה תשולם לתקופה רטרואקטיבית מירבית של שנה 23/10/2017 Download
דיווח על בסיס מזומן למע"מ בשירות מתמשך 27/9/2017 Download
דיווח על בסיס מזומן למע"מ בשירות מתמשך 27/9/2017 Download
קיזוז הפסדים עתידיים מרווחים נוכחיים 27/9/2017 Download
העסקת עובדים בחגי תשרי 27/9/2017 Download
ניתן לפרוס הכנסה מהיוון קצבת אובדן כושר עבודה גם ל- 20 שנה קדימה 27/9/2017 Download
השכר בתלוש לא תמיד משמש בסיס לתשלום הגמלה 27/9/2017 Download
הנפקת אישורי מחלה- האם היד קלה מדי על ההדק? 29/8/2017 Download
מיסוי שווי שימוש ברכב צמוד או "רכב מאגר" 29/8/2017 Download
בונוס שנתי שהתקבל כמקדמה חודשית, נקבע כשכר רגיל לעניין דמי לידה 29/8/2017 Download
תלושי שכר באמצעים דיגיטליים 29/8/2017 Download
הצעת חוק להטבות מס בבניית בניינים להשכרה 25/7/2017 Download
קנסות כבדים יוטלו על מעסיקים שיפרו הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה 25/7/2017 Download
שינוי ההלכה בדבר אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי 25/7/2017 Download
זכאות לשעת היעדרות כשבן הזוג שוהה בשירות מילואים 25/7/2017 Download
תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו רטרואקטיבית מינואר 2016 25/7/2017 Download
האם מבחן זמן השהייה בחו”ל הוא המבחן העיקרי לקביעת תושבות? 27/6/2017 Download
דיבידנד בכפייה 27/6/2017 Download
בית הדין העביר מסר חד משמעי – לא עוד תביעות סרק של פרילנסרים להכרה ביחסי עובד-מעסיק 27/6/2017 Download
עדכוני חקיקה וחוזרים – ביטוח אימהות 1/6/2017 Download
בחינת “דירה יחידה” ברכישת דירה על ידי קטין 1/6/2017 Download
חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017 1/6/2017 Download
חיוב מס רכישה ומס שבח – נפרד – לבני זוג 5-4-2017 Download
רווח הון – פיצוי לעובד בגין הפרת הסכם 5-4-2017 Download
בין הסכם להסכמה 5-4-2017 Download
חוק מיסוי ריבוי דירות 12-3-2017 Download
זכייה “סדרתית” בהגרלת מפעל הפיס לא נחשבת כהכנסה לעניין גמלת הבטחת הכנסה 8-3-2017 Download
פירוק מרצון של חברות בע"מ שאינן פעילות 8-3-2017 Download
דוח נסיעה לחול 2014 03/12/2014
דוח נסיעה לחול 2013 01/10/2013
דוח נסיעה לחול 2012 26/08/201
דוח נסיעה לחול שנת 2011 03/08/2011
רשימת מסמכים להכנת דוח לעצמאי לשנת המס 2010 http://www.alliott.co.il/wp-content/uploads/2016/10/file_1533.pdf Download
רשימת מסמכים להכנת דוח שנתי 2010 שכיר ובעל שליטה בחברה 15/03/2011
דוח נסיעה לחו"ל 2010 20/10/2010
מסמכים להכנת דוח שנתי שכיר ובעל שליטה 08/04/2010
רשימת מסמכים להכנת דוח שנתי לעצמאי 08/04/2010
מסמכים להגשת הצהרת הון 08/04/2010
דו"ח נסיעה לחו"ל שנת 2009 13/05/2009
דוח נסיעה לחו"ל שנת 2008 17/11/2008
טבלת כלי רכב ומד קילומטר 13/12/2007
דוח נסיעה לחול שנת 2007 13/12/2007
קובץ ספירת קופה 13/12/2007
גליון ספירת מלאי 11/12/2007
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני זוג 16/06/2007
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 3), התשס"ח–2008 05/02/2008
רשימת מסמכים להכנת הצהרת הון 18/04/2007
חוברת סוף שנה – 2007 10/12/2007
חוזר מס הכנסה : הטבות המס עפ"י הסעיפים 45 א ו 47- לפקודה בשנת המס 2007 15/12/2007
טופס 1304- הוצאות טיפול בילדים שנדרשו בדו"ח השנתי 01/03/2009
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support