Page Cover
29 2017 Aug

הנפקת אישורי מחלה- האם היד קלה מדי על ההדק?

טל שרון, עו"ד ביולי 2017, הנפיק משרד הבריאות נהלים חדשים לבתי החולים ולקופות החולים, הבאים להקל עוד קצת על עובדים הזקוקים לאישורי מחלה בשל חוסר יכולתם לעבוד כתוצאה מליקוי בריאותי. נדמה כי היום, יותר מאי

להמשך קריאה
29 2017 Aug

מיסוי שווי שימוש ברכב צמוד או "רכב מאגר"

רמי אריה, עורך דין ורואה חשבון סוגיית אופן חישוב שווי טובת ההנאה בגין מתן רכב צמוד של המעסיק לעובדים וכן בגין מתן הלוואות מוטבות לעובדים ממשיכה להעסיק את בתי המשפט, ולפחות בבית המשפט המחוזי בחיפה,

להמשך קריאה
29 2017 Aug

בונוס שנתי שהתקבל כמקדמה חודשית, נקבע כשכר רגיל לעניין דמי לידה

הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ בית הדין האזורי לעבודה קיבל ביום 30 ביולי 2017 את

להמשך קריאה
29 2017 Aug

תלושי שכר באמצעים דיגיטליים

הכותבת: עו"ד קרן זיו * החל מהחודש הקרוב, יוכלו מעסיקים למסור לעובד, אשר ייתן הסכמתו לכך, תלושי שכר שלא בדרך המסורתית של דפוס. החידוש נקבע בתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז-2017, אשר

להמשך קריאה
25 2017 Jul

הצעת חוק להטבות מס בבניית בניינים להשכרה

הכותב: רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ לאחרונה הופץ לתגובות הציבור, תזכיר לשינוי חוק עידוד השקעות הון (פרק שביעי 1), שמטרתו על פי דברי ההסבר להגדיל מהותית בניית בנייני

להמשך קריאה
25 2017 Jul

קנסות כבדים יוטלו על מעסיקים שיפרו הוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה

הכותבת: עו"ד קרן זיו* ביום 11/6/2017 פורסם עדכון לתוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ולפיו רשאי מפקח עבודה להטיל קנס על סך 20,160 ₪, או 35,280 ₪, לפי העניין, כאשר מעסיק הפר את

להמשך קריאה
25 2017 Jul

שינוי ההלכה בדבר אופן חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי

הכותב: עו"ד עופר קצנשטיין 1. לפני כחודש ימים ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק דין  (י.ב. שיא משאבים בע"מ BERH TEAMI) המשנה את ההלכה אשר נהגה עד כה בכל  הנוגע לאופן בו יש

להמשך קריאה
25 2017 Jul

זכאות לשעת היעדרות כשבן הזוג שוהה בשירות מילואים

ביום 3.7.2017 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים, והחל ממועד זה רשאית עובדת להיעדר ממקום עבודתה בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים, כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח – 2008 –  שעה אחת ביום, החל ביום

להמשך קריאה
25 2017 Jul

תגמולי מילואים לעצמאיים יוגדלו רטרואקטיבית מינואר 2016

הכותבים: מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ כפי שנתפרסם, בין השאר באתר הכנסת – לפני מספר חודשים הגיעה ועדת המילואים במוסד לביטוח לאומי להסדר עם משרד

להמשך קריאה
27 2017 Jun

האם מבחן זמן השהייה בחו”ל הוא המבחן העיקרי לקביעת תושבות?

הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ ביום 22.5.2017 קיבל בית הדין לעבודה (ב”ל 51264-08-16) את תביעתם

להמשך קריאה
27 2017 Jun

דיבידנד בכפייה

הכותבים: רו”ח (משפטן) ישי כהן ורו”ח רונית בר – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע”ז – 2016, תוקן סעיף

להמשך קריאה
27 2017 Jun

בית הדין העביר מסר חד משמעי – לא עוד תביעות סרק של פרילנסרים להכרה ביחסי עובד-מעסיק

                                                      הכותבת: עו"ד קרן זיו*                         לפני מספר שבועות, בפסק דין לא שגרתי, דחה בית הדין לעבודה, כבר בשלב הראשון של הפעלת מבחני הפסיקה, את תביעתו של נותן שירותים להכיר בו כעובד. בית הדין כינה את

להמשך קריאה
02 2017 Jun

עדכוני חקיקה וחוזרים – ביטוח אימהות

הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי         מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ להלן בתמצית עיקר השינויים בחקיקה בעניין גמלת אימהות, כפי

להמשך קריאה
02 2017 Jun

בחינת “דירה יחידה” ברכישת דירה על ידי קטין

הכותב: רו”ח (משפטן) ישי חיבה ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ ביום 27.4.2017 ניתנה החלטת ועדת ערר בדעת רוב, בעניין בני משפחת חג’ג’ (ו”ע 62431-06-15). עיקר סיפור המעשה לעניינו, כך הוא: העוררים, שישה קטינים

להמשך קריאה
02 2017 Jun

חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז-2017

ביום 16/5/2017 פורסם חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה), התשע"ז–2017. בהוראת השעה  נקבע, כי בשנים 2017 ו-2018 יוגדלו נקודות הזיכוי הניתנות להורים בעד ילדיהם שטרם מלאו להם 6 שנים בשנת המס. לא

להמשך קריאה
06 2017 Apr

חיוב מס רכישה ומס שבח – נפרד – לבני זוג

הכותב: רמי אריה עורך דין ורואה חשבון* חוקי המס רואים במקרים רבים את התא המשפחתי הכולל את בני הזוג וילדיהם עד גיל 18, כחייבים במס ביחד. חיוב כזה גורם למס מוגדל על התא המשפחתי, הן

להמשך קריאה
06 2017 Apr

רווח הון – פיצוי לעובד בגין הפרת הסכם

הכותבים: רו”ח אייל כרמי ורו”ח (משפטן) יובל אבוחצירא ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ ביום 14 לפברואר 2017 ניתן פסק דין בעניין אמיר באן (להלן: “המערער“) (ע”מ 23751-10-12), שם נדרש בית המשפט לדון בסיווג

להמשך קריאה
06 2017 Apr

בין הסכם להסכמה

הכותבת: איילת שטיינברג, CFO2GO יזמים נאלצים להתמודד עם הסכמים לא מעטים בתחומים שונים – החל מהסכמי סודיות, דרך הסכמי העסקה, הסכמי משקיעים והסכמים עם לקוחות. מעבר לצד המשפטי של ההסכמים ישנו פן נוסף והוא פן

להמשך קריאה
12 2017 Mar

חוק מיסוי ריבוי דירות

הכותב: משה כדר, עו"ד ורו"ח חבר בקבוצת אליוט ישראל על מי חל  החוק? מתי ואיך לדווח? איך משלמים?  מעתה  תאמרו, שכל מי שיש לו מעל 249% בדירות במצטבר,  כולל דירה המגורים שלו, נכנס לחוק! דוגמא:

להמשך קריאה
08 2017 Mar

זכייה “סדרתית” בהגרלת מפעל הפיס לא נחשבת כהכנסה לעניין גמלת הבטחת הכנסה

הכותבים: הכותבים: רו”ח אורנה צח – גלרט, יועצת בתחום ביטוח לאומי מר חיים חיטמן, רו”ח (משפטן) ישי חיבה – ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן  פתרונות מיסוי בע"מ בתאריך 1 בפברואר 2017 קבע בית הדין האזורי לעבודה

להמשך קריאה
08 2017 Mar

פירוק מרצון של חברות בע"מ שאינן פעילות

הכותב: עו"ד דניאל זולוטוביצקי, מתמחה בקניין רוחני, דיני אינטרנט ומשפט מסחרי במרוצת השנים בהוויה העסקית הישראלית רבים המקרים בהם נפתחות חברות פרטיות חדשות ברשם החברות אך בפועל, מסיבות שונות, לא מבוצעת בהן שום פעילות או

להמשך קריאה
20 2016 Oct
know
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support