קבוצת אליוט ישראל | סוף שנת המס 2018 לקראת 2019

עטיפה קדמית 1
תוכן עניינים 4
חלק א - מיסוי היחיד 9
שיעור המס השולי המרבי ליחיד 9
מיסוי על בסיס פרסונאלי 9
הכנסות של יחיד מהשכרת דירה למגורים 10
קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסות ממשכורת 11
נקודות זיכוי לחיילים משוחררים 11
נקודות זיכוי ליחיד שמסיים לימודים לתואר אקדמי 12
נקודות זיכוי נוספות עבור ילדים 12
מיסוי מלגות 15
הכנסות מהימורים, הגרלות ופרסים 16
חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים ביחד 16
הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים 17
תרומות למוסדות ציבוריים ולקרן לאומית 18
הכרה בהוצאות ריבית על משכנתא של דירת המגורים - מכירת נכס מקרקעין 18
חלק ב - מיסוי שוק ההון ורווחי הון 20
שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון לחברות 20
שיעורי מיסוי שוק ההון ורווחי הון ליחידים 20
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 23
הקלות במיסוי על הכנסות מדיבידנד מחוץ לישראל (תיקון 169) 23
קיזוז הפסדי הון 24
חלק ג - תיקונים הנובעים מחוק ההתייעלות הכלכלית 26
השפעות המיסוי של חוק ההתייעלות הכלכלית 26
חלק ד - מיסוי מקרקעין 28
מס שבח 28
מס רכישה 29
הקלות ממס השבח 29
קיזוז הפסדים 30
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 30
פטורים ממס שבח 31
מתנות לקרובים 33
חלק ה - מס ערך מוסף 34
חובת דיווח מע"מ מקוון 34
עוסק פטור 34
החובה לדרוש חשבונית מס ואי תשלום במזומן 35
דיווח על בסיס מזומן לנותני שירותים ויצרנים קטנים 35
קבלן מבצע - מועד הוצאת חשבונית מס לפי חוק מע"מ 36
האיסור לדרוש חשבונית מהספק בטרם שולמה התמורה 37
טבלת שיעורי מס ערך מוסף מיום פרסומו של החוק ועד היום 37
הוראות מס ערך מוסף בנוגע לכלי רכב 38
קטנועים ואופנועים - היבטי מע"מ 38
חלק ו - פעולות שיש לבצע ביום 31 בדצמבר 2018 40
מפקד המלאי 40
פרויקטים או עבודות בביצוע 42
פנקסים חדשים 42
ספירת קופה 42
חלק ז - תשלומים שניתן לבצע לאחר סיום שנת המס 2018 43
תשלומים לבעלי שליטה 43
תשלומים לתושבי חוץ 43
חלק ח - חיסכון פנסיוני 44
הפקדות לקופות גמל 44
ניכויים וזיכויים בגין תשלומים לקופת גמל לקצבה 44
הפקדות בעבור בעלי שליטה 45
הפקדה לביטוח אובדן כושר עבודה 45
הפקדות לקרנות השתלמות 46
מיסוי קצבאות בגיל פרישה - תיקון 190 47
הגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני 49
הפקדות והתחשבנות בגין כספי פיצויים 50
חוק פנסיית חובה לעצמאיים ודמי אבטלה 50
יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עדכון 52
שחרור כספי פיצויים לעובד - עדכון 53
תקרת הפקדות לקרנות השתלמות וקופות גמל לשנת 2018 54
חלק ט - הוצאות 57
תשלום הוצאות שכר והוצאות סוציאליות על בסיס מזומן 57
תשלום פיצויים ומענקי פרישה 57
חובות אבודים 58
מכירת מלאי מת או שתנועתו איטית 59
מכירות בין-חברתיות 59
מוניטין 59
חובת ניכוי מס הכנסה במקור מתשלומים בעד שירותים או נכסים 59
נסיעה עסקית לחו"ל 61
ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי לעצמאים 62
מתנות ושי לחג 62
אירוח 63
הוצאות כיבוד 63
הוצאות לינה בארץ 63
היבטי מיסוי בגין ימי גיבוש לעובדים 64
הוצאות ביגוד 65
הוצאות אחזקת טלפון שאינו נייד 66
הוצאות אחזקת טלפון נייד (סלולרי) 66
הוצאות אחזקת רכב 67
חלק י - דיווחים והודעות לרשויות המס 71
חובת דיווח על רווחי הון ממכירת נכס ותשלום מקדמה 71
חובת דיווח על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין 71
חובת דיווח על תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס 71
חלק יא - ביטוח לאומי חידושים והדגשות 74
נתונים לדיווח ולתשלום דמי ביטוח לאומי 74
סוגיות הקשורות לעצמאים ולבעלי הכנסות שאינן מעבודה 76
סוגיות הקשורות למעסיקים לשכירים ולמיסוי רווחי חברה 91
תשלום דמי ביטוח של מבוטח השוהה בחו"ל 119
סוגיות בגמלאות דמי לידה והורות 125
תגמולי מילואים 128
קצבת נכות כללית 131
מיצוי זכויות לקצבת אזרח ותיק (זקנה) 133
חלק יב - סוגיות בדיני עבודה 137
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 137
מספר שעות העבודה בערבי חג 138
תשלום עבור ימי חג 138
עבודה ביום שבת 138
מילואים 139
הריון ולידה 139
אימוץ ילדים 141
הודעה בכתב מעובד שהתפטר 143
חובת דיווח על תאונת עבודה 143
הודעה מוקדמת 144
ימי חופשה שנתיים 144
דמי מחלה 145
דמי הבראה 146
מודעה בדבר שכר מינימום 146
העסקת נוער בחופשות 147
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 148
חלק יג - נספחים 149
נספח 1 - גיליון ספירת מלאי 149
נספח 2 - גיליון ספירת קופה 150
נספח 3 - פירוט מספר הקילומטרים בתחילת השנה ובסופה 151
נספח 4 - דוח נסיעה לחו"ל - שנת 2018 152
עטיפה אחורית 154

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==