פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 21.6.2015

פרוטוקול ישיבת הנהלה

שנערכה ביום 21.6.2015

במשרד סמואל לנגרמן ושות', רמת גן

נוכחים:  אבי בן שמעון, דוד כהן, משה יסקין, חגית ליברמן – פלס, מיכה שטרנברג, רני רבין, שוני סמואל.

משתתפים: רחלי קוממי, פסיה פריידין.                              

אישור פרוטוקול ישיבה 11.5.2015

הפרוטוקול מאושר.

מבקשים להוסיף נושא בדיקת הוזלת עמלות בנקאיות שנידון בישיבה.

עיתוי פרסום פרוטוקול

מוצע להעביר לחברי הנהלה את פרוטוקול הישיבה לאישור יומיים לאחר מועד הישיבה. החברים יאשרו הפרוטוקול במייל חוזר בתוך שבעה ימים, בחלוף  תקופה זו מבלי שהתקבלה תגובה מצד חבר הנהלה, ייחשב הפרוטוקול כמאושר על ידו.

בתום שבעה ימים כאמור יועלה הפרוטוקול לאתר.

החברים מחליטים לקבל ההצעה.

חיוב משרדי הקבוצה שימוש בלוגו אליוט

שוני מעדכן את החברים כי נושא חיוב שימוש בלוגו עלה בעבר. בתחילת הדרך אליוט עולמי דרשו זהות אחידה ובהתאם היתה הדרישה ממשרדי החברים. אליוט העולמי שינו גישתם לעניין הזהות האחידה ואינם דורשים זאת עוד. אי לכך, אין לחייב החברים להשתמש בלוגו אליוט. משה מבקש להוסיף, כי לא ניתן לחייב שימוש בלוגו חברים אשר להם הסכמה חוזית עם הארגון ובנוסף, צפוי כי עם התחזקות המותג החברים ירצו להשתמש בו ללא צורך בחיוב.

ההנהלה ממליצה ומזמינה את החברים להשתמש בלוגו אליוט.

בדיקת הצעות מבנקים לניהול חשבון בנק של הקבוצה

נבחנו ההצעות שהתקבלו מהבנקים- לאומי, מזרחי ופועלים.

הוצגה טבלת השוואה של אומדן עלויות ניהול חשבון על פי ההצעות שהתקבלו המסקנה שאין חיסכון משמעותי בהעברת החשבון לבנק אחר. קיים פער בין עלות הפקדת שיק דחוי בבנק אוצר החייל לבין עלות הפקדת שיק דחוי בכל אחד מהבנקים המציעים, העמלה בבנק אוצר החייל גבוהה משמעותית מעמלת הפקדת שיק דחוי בבנקים המציעים. בנוסף, יש לקחת בחשבון את הטרחה הכרוכה במעבר לבנק אחר.

הוחלט להמשיך לנהל את החשבון בבנק אוצר החייל, אבי יפעל מול הבנק להפחתת עלויות של הפקדת שיק דחוי.

בחינת הצעות יועצי שיווק

התקיים דיון האם יש צורך לשכור שירותי ייעוץ שיווקי לאור העובדה שהארגון בעל מבנה ייחודי,

נידונה הכדאיות הכלכלית עקב ההצעות הגבוהות שהתקבלו והאם ייעוץ זה אפקטיבי לארגון. ככל שיוחלט להתקשר עם יועץ שיווקי יש להיעזר בכלים שבידיו ולאפיין מה מייחד אותנו ופעולות השיווק תהינה בהתאם. נשקלת האפשרות ליישם מהלכים באופן עצמאי כמו בניית אתר שמהווה כרטיס ביקור של הקבוצה  והקמת רשתות חברתיות.

מוצע כי נציגי ההנהלה יפגשו עם היועצים במטרה לשתף בהתלבטויות תוך מתן דגש על אופיו המיוחד של הארגון ולנסות להגיע למסקנה מדוע נכון לנו לשכור שירותי יעוץ שיווקי.

הוחלט כי אבי, דוד, חגית ומשה יפגשו עם גדי חייט.

עמלות מארצי חיבה

 בישיבת הנהלה קודמת נקבע כי אבי, דוד ודרור ייצגו את הקבוצה בפגישה עם  ישי כהן.

 מיכה יחליף את דרור ויצטרף לנציגות.

פעילות חברתית שנתית של הארגון

משה מציג הצעה לפעילות שנתית לחברים ולעובדים. מתקיים דיון מה אופי הפעילות המתאים לקבוצה-  פעילות ערב או בקר, טיול, פעילות  אתגרית, מחפשים את המטמון, מופע סטנדאפ וכדו'.

הוחלט כי הפעילות תהיה בשעות היום ועל חשבון יום העבודה. פסיה תרכז חלופות שונות שתובאנה לישיבת ההנהלה הבאה.

שיווק ופעילות חברתית

אבי מציע ליזום פעילויות של  תרומה לקהילה הן על ידי החברים והן על ידי העובדים.

 1. פרויקט אליוט לקהילה – מתן ייעוץ מקצועי בסיסי ללא תמורה, על ידי חברי הקבוצה ניתן לפרסם זאת בפייסבוק ובניוזלטר.
 2. אימוץ מוסד חינוכי – בית ספר או פנימייה של אוכלוסיה נחשלת. לשם ההמחשה הפעילות יכולה להתבטא בכך שהחברים יעבירו הרצאות במוסדות החינוך בתחום הכספי ועובדי המשרדים יקיימו עם התלמידים מפגשי בילוי בשעות הפנאי, כמו הליכה לסרט.

  קביעת ועדות

  אבי מציע להקים ועדות שתפעלנה בשלושה תחומים- שיווק, תרבות, פעילות חברתית בקהילה  ומבקש מחברי ההנהלה והחברים בארגון להצטרף לאחת הועדות. להלן הרכב הועדות ( ניתן להצטרף בהמשך):

 1. ועדת שיווק – אבי, דוד, חגית ומשה.
 2. ועדת תרבות –  חגית ורני.
 3. ועדה לפעילות חברתית – אבי ויצחק.

פעילות לחברים

הוחלט לקדם ארגון סופשבוע לחברים.

החלטות

 1. אישור פרוטוקול ישיבה מיום 11.5.15.
 2. טיפול בהפחתת עלויות בבנק אוצר החייל- אבי.
 3. פגישה עם  גדי חייט – ועדת שיווק.
 4. קידום פעילות חברתית ארגונית  שנתית– פסיה.
 5. קידום פעילות הועדות  – חברי הועדות.
 6. ארגון סופשבוע לחברים- אבי ופסיה.

   

   

   

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support